Uw verhaal is ons verhaal;
 het is onze grondstof; wij helpen u deze te verwerken

Mondelinge vertolking kan simultaan (in de cabine of fluisterend, met headsets) of consecutief (zonder apparatuur) zijn. RSI (Remote Simultaneous Interpretation, oftewel simultaanvertaling op afstand) is in opkomst als alternatief voor vergaderingen op locatie en een groeiende trend zijn ook de hybride vergaderingen (waarbij sommige mensen aanwezig zijn en anderen online). Als tolkconsultants kunnen wij u adviseren over de opzet van uw vergaderingen.

Alvorens aan een project te beginnen en om een optimaal resultaat te garanderen, maken wij een grondige evaluatie van de situatie en de talencombinaties. Ook referentiemateriaal is altijd belangrijk om voor te bereiden, niet alléén de te bespreken onderwerpen maar ook de bijbehorende jargon. Vertrouwen en kwaliteit zijn onze topprioriteiten.

Wij zijn lid van AIIC (International Association of Conference Interpreters) en werken samen met AIIC-tolken om de beste kwaliteit te garanderen.

Waarom AIIC-tolken gebruiken?

LEDEN VAN AIIC ZIJN PROFESSIONELE TOLKEN DIE DE HOOGSTE KWALITEIT HANTEREN. ZO HOUDEN ZIJ ZICH O.A. AAN EEN STRIKTE ETHISCHE CODE EN GENIETEN HET VERTROUWEN VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES, REGERINGEN EN DE PARTICULIERE SECTOR.

Het lidmaatschap van AIIC is de gouden standaard in het vak.

Hier vindt u een selectie van onze projecten :

 • Staatsbezoeken en vergaderingen op hoog niveau voor ministeries en ambassades
 • Conferenties voor internationale organisaties
 • Rechtszittigen voor officiële instanties en advocatenkantoren
 • Ondernemingsraadvergaderingen
 • Presentaties van producten voor multinationals
 • Vergaderingen en seminars voor NGOs

Hier vindt u een selectie van de onderwerpen waarin wij gespecialiseerd zijn:

 • Banking en inclusieve financiering
 • Groene technologieën, klimaatverandering en milieu
 • Internationaal recht en rechtspraak, justitiële samenwerking
 • Landbouw en veeteelt
 • Logistiek
 • Onderwijs
 • Ondernemingen en internationale handel
 • Olie en gas, waterstof en alternative energiebronnen
 • Vakbonden en arbeidsrecht
 • Visuele kunst
 • Waterbeheer en afvalverwerking

Zullen wij een afspraak maken om uw volgende project te bespreken?